Δημοτική Βιβλιοθήκη Νίκαιας

Βιβλιοθήκη Νίκαιας
Αρκαδίου 23, Νίκαια, Τ.Κ. 184 53
Τηλ & Fax: 210 4936680
e-mail: nikaialib@yahoo.gr
URL: nikaiarentislib.blogspot.gr
Facebook: www.facebook.com/nikaiarentislibrary